У Херсоні підвели підсумки ІІІ Балтійсько-Чорноморського економічного форуму

17.06.2016

Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко зачитав текст резолюції:

Учасники ІІІ Балтійсько-Чорноморського економічного форуму констатують, що у сучасних умовах інтеграції до європейських структур Україна повинна бути одним із центрів прийняття рішень, одним із центрів впливу як велика могутня держава. Таким чином, актуальною стає перспектива створення Балто-Чорноморського союзу як геополітичного простору, який може мати свою окрему вагу в питаннях співробітництва у політичній, економічній та оборонній сферах. Консолідація спільних національних інтересів нашої держави з країнами Чорноморського басейну та Балтії має стати зовнішньополітичним орієнтиром і передумовою для реалізації успішних міжнародних проектів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності як окремих територіальних громад, так і країн-партнерів у цілому.

Уже давно назріла і обумовлена важливою роллю промисловості як фундаменту соціально-економічного, науково-технологічного та інноваційного поступу країни необхідність здійснення нової індустріалізації в Україні. Разом із тим, швидке поширення глобалізаційних процесів суттєво вплинуло на характер і особливості розвитку промисловості, потребуючи постійної трансформації форм організації виробництва та сфери послуг.

Вагомим фактором прискореного економічного зростання є консолідований підхід до конфігурації технологічного процесу, що проявляється у поступовому переході від суто технічної до техноекономічної парадигми, яка базується на інноваційних напрямах провадження виробничої діяльності.

На загальну думку учасників Форуму, для перспективного розвитку стратегічних напрямків економіки міста необхідно забезпечити пріоритетну державну підтримку проектів комплексного розвитку, розробити систему заходів, потрібних для досягнення завдань модернізації транспортно-логістичного, енергетичного та агропромислового комплексів. Упровадження цих заходів повинно не лише зацікавити європейського інвестора, а й утримати його, забезпечивши постійні незмінні умови ведення бізнесу, наявність чесних і прозорих кон’юнктурних правил, дебюрократизацію системи державного управління, фіскальну стабільність.

Враховуючи обговорення, що відбулося на ІІІ Балтійсько-Чорноморському економічному форумі за участі представників органів місцевого самоврядування, міжнародних організацій,  експертної та наукової спільноти, з метою подальшої активізації соціально-економічного розвитку міста на основі вдосконалення міжнародного співробітництва та набуття двостороннього досвіду, вирішено:

Секція № 1

З метою реалізації принципово нової стратегії України щодо розвитку транспортного комплексу, єдиної національної транспортної політики, спрямованої на координацію дій усіх учасників перевезень, на узгоджений розвиток інфраструктури транзиту, удосконалення тарифної політики та на формування транзитної привабливості території України та підвищення конкурентоздатності перевезень, сприяти:

 • впровадженню інвестиційних проектів Херсонського морського порту;
 • розвитку Херсонського порту як хабу при річкових перевезеннях;
 • розвитку Міжнародного аеропорту «Херсон».

З метою  підвищення ефективності функціонування автомобільної галузі, задоволення внутрішнього попиту автомобілями вітчизняного виробництва та нарощування експортного потенціалу, підвищення якості виробництва та обслуговування автомобільного транспорту, збільшення податкових надходжень до бюджетів різних рівнів, створення нових робочих місць, сприяти реалізації програми відновлення та розвитку існуючого автомобільного заводу «Віпос».

Секція № 2

У сучасних умовах розвитку економіки нагальною проблемою постає реформування житлово-комунального господарства, а саме: енергозбереження та впровадження альтернативних джерел  енергії. Таким чином, виникає необхідність активізувати роботу щодо розробки техніко-економічних обґрунтувань, бізнес-планів та впровадження інвестиційних проектів згідно з Планом дій сталого енергетичного розвитку м.Херсона на 2015-2030 роки.

Секція № 3

З метою створення привабливого іміджу міста та залучення більшої кількості туристів:

 •  сприяти просуванню єдиного туристичного бренду Херсона та Херсонської області;
 • здійснювати реконструкцію фасадів старовинних будинків історичної частини Херсона та центральних площ і вулиць міста;
 • підтримувати фестивальний рух міста;
 • сприяти залученню інвесторів для розширення туристичної інфраструктури міста;
 • забезпечити активізацію інвестиційної привабливості міста.

Для подальшого розвитку економічного та культурного співробітництва міста Херсона з Консульством Грузії в м.Одеса:

 • відкрити школу грузинських народних танців на території Херсонської спеціалізованої школи I - III ступенів №12;
 • підтримати реалізацію проекту «Майстер - шеф маленькі кухарі» на базі ресторану грузинської кухні «Ілорі».

Секція № 4

Як свідчить закордонний досвід, індустріальні парки є однією з найефективніших форм залучення інвестицій, стимулювання економічного розвитку та підвищення рівня соціально-економічного добробуту населення регіону.
З метою здійснення промислової модернізації України та відновлення конкурентоспроможності національного товаровиробника на ринку глобальних інвестицій  та подальшого соціально-економічного розвитку міста, створити індустріальний парк у місті Херсоні на базі ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод».
Також у ході роботи Форуму підписали 10 Меморандумів та протоколів про наміри:

 1. Меморандум про наміри про взаємодію і співпрацю зі створення індустріального парку «KhersonIndastrialPark».
 2. Меморандум про наміри в сфері житлово-комунального господарства: реалізації пілотного проекту «Острів» в м. Херсоні.
 3. Протокол про наміри про партнерство, економічне і культурне співробітництво між містом Херсоном (Україна) і Консульством Грузії в місті Одесі.
 4. Меморандум про наміри щодо співробітництва між Херсонською міською радою та Луцькою міською радою.
 5. Меморандум про наміри щодо співробітництва між Херсонською міською радою та Львівською міською радою.
 6. Меморандум про співпрацю в сфері формування Програми для підтримки сільськогосподарських виробників і сільгоспмашинобудівників.
 7. Протокол про наміри початку підготовки процедури вивчення наявних можливостей щодо розміщення в Херсоні заводу з виробництва обладнання для сонячної енергетики.
 8. Угода між селом Музиківка Херсонської області (Україна) та містом Дусетос Зарасайського району (Литовська Республіка) про економічне, інвестиційне та культурне співробітництво.
 9. Меморандум про співпрацю між Херсонською міською радою та ТОВ «Автомобильний завод «Віпос» в рамках реалізації програми відновлення та розвитку існуючого автомобільного заводу «Віпос».
 10. Меморандум про наміри реалізації проектів в сфері туризму: розвиток урбаністичного і подієвого туризму в м Херсоні.

Офіційний сайт Херсонської міської ради