НАША ОСВІТА ВИЗНАНА СВІТОМ

29.06.2020

Одним з учасником дискусій VII Балтійсько-Чорноморського економічного форуму буде ректор Українського державного університету залізничного транспорту Сергій Панченко

Український державний університет залізничного транспорту є правонаступником Харківського експлуатаційно-тягового інституту інженерів залізничного транспорту, що розпочав свою роботу в жовтні 1930 року. За роки свого існування навчальний заклад декілька раз змінював назву: ХІІТ, ХарДАЗТ, УкрДАЗТ. З квітня 2015 року навчальний заклад отримав статус університету.

За майже 90-річну історію університет підготував понад 95 тис. спеціалістів для залізничного транспорту, транспортного будівництва та інших галузей народного господарства та економіки. Серед випускників університету – міністри, заступники міністрів, керівники «Укрзалізниці», начальники залізниць, великих підприємств, державні діячі, шість вихованців університету удостоєні звання Героїв СРСР та України. Понад 180 докторів наук є вихованцями університету.

На сьогоднішній день університет здійснює підготовку за трьома освітніми рівнями від бакалавра до магістра та доктора філософії. За першим освітнім рівнем проводиться навчання за 22 спеціальностями, 56 освітніми програмами, за другим освітнім рівнем за 17 спеціальностями та 33 програмами підготовки, за третім освітнім рівнем за 8 спеціальностями.

Навчальний процес в університеті реалізується кваліфікованим складом науково-педагогічних працівників, який налічує 458 штатних викладачів, в тому числі 66 докторів наук, професорів, 290 кандидатів наук, доцентів, понад 70 співробітників мають звання почесного залізничника.

В університеті працює два лауреати Державних премій України, три Заслужених працівника транспорту та будівництва України,  36 дійсних членів та 12 членів-кореспондентів Транспортної академії наук, а також 12 дійсних членів та 2 члена-кореспондента інших академій України.

В університеті діють чотири спеціалізовані ради, в яких приймаються до захисту дисертації за 9 спеціальностями.

Університет є засновником 4 наукових видань, які включено до переліку наукових фахових видань України. Результати наукової роботи співробітників університету за 2019 рік знайшли відображення в 681 науковій статті.

Науково-дослідна робота в УкрДУЗТ за напрямом технічних та суспільних наук виконується у 18 галузевих науково-дослідних лабораторіях, Центрі діагностики споруд транспортного призначення та на 35 кафедрах.

На даний час три наукові лабораторії пройшли державну атестацію і отримали свідоцтва відповідності системи вимірювань вимогам ДСТУ 10012:2005.
Університет має міцну матеріальну базу, яка відповідає всім вимогам для здійснення якісного та сучасного  навчального процесу.

Університет здійснює успішне міжнародне співробітництво з 24 університетами партнерами Європи та Азії. Спільно з Національною школою мистецтв та ремесел (CNAM) (м. Париж) здійснює підготовку магістрів за спеціалізацією «Інфраструктура та експлуатація високошвидкісних магістралей». З 2015 року за цією програмою підготовлено більш 250 магістрів. В рамках програми подвійного диплому з Познанським технологічним університетом «Познанська політехніка» підготовлено 4 магістра. При реалізації проекту Міністерства закордонних справ Польщі «Польська допомога» університет отримав тренажер для підготовки спеціалістів з керування високошвидкісним потягом.

В рамках реалізації програми академічної мобільності університету за проектом Еразмус+ були організовані обміни викладачами та студентами між університетом та партнерами з Франції, Польщі, Латвії.

Університет веде підготовку висококваліфікованих фахівців з числа іноземних громадян за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та другим (магістерським) рівнем вищої освіти для інфраструктури залізничного транспорту та підприємств інших країн. В університеті навчаються іноземні громадяни з 11 країн.

Студенти університету приймають активну участь в міжнародних, всеукраїнських, регіональних виставках, конкурсах, конференціях, олімпіадах, в тому числі в Німеччині, Китаї, Болгарії, Польщі.

В університеті розроблена і впроваджена в навчальний процес система професійно-практичної підготовки студентів. Університет активно бере участь в експерименті по впровадженню дуального навчання.

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів університету щорічно проводить підвищення кваліфікації більш 1200 осіб зі структурних підрозділів регіональних філій АТ «Укрзалізниця» та підприємств транспортно-дорожнього комплексу. Навчально-науковий центр спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів щорічно проводить навчання більш 1000 осіб.

Як зазначив ректор Українського державного університету залізничного транспорту, доктор технічних наук, професор Сергій Панченко:

«Ми вдячні організаторам Форуму за запрошення нашого університету до участі у цьому важливому заході. Під час форуму плануємо, зокрема, обговорити наступні питання:

  • розширення програми взаємодії між освітніми закладами транспортної галузі в рамках програм мобільності викладачів та здобувачів вищої освіти зі залученням до освітнього процесу професіоналів-практиків;
  • розробка та імплементація віртуальних моделей академічної мобільності;
  • удосконалення підготовки фахівців транспортної галузі за програмами подвійних дипломів;за напрямом транспортна логістика тощо;
  • використання наукового потенціалу закладів вищої освіти транспортної галузі для розробки міжнародних програм розвитку залізничної складової  мережі залізниць Балто-Черноморсько-Каспийського регіону;
  • підготовку та перепідготовку фахівців із питаннями по реалізації міжнародних транспортних коридорів, як морського так і залізничного транспорту, логістичних питань тощо», - сказав Сергій Володимирович.