Необхідність консолідації та злагодженних спільних дій для відновлення економік та подолання наслідків пандемії. Погляд із Польщі

13.07.2020

Одним із учасників дискусій на VII Балтійсько-Чорноморському економічному форумі буде Даріуш Павліщі

Даріуш Павліщі – впродовж 18 років є мером (війтом) Грамадки (населений пункт в якому проживає близько 5 тисяч мешканців, розташований на південному заході Польщі в Болестлавецькому повіті Нижнєсілезького воєводства), доктор економічних наук, періодично читає лекції у вищих навчальних закладах Польщі та України, має публікації в різних наукових галузях економічних наук, таких як управління та формування інвестиційного середовища, ефективність використання ресурсів, управління навколишнім середовищем, актуальні питання бухгалтерського обліку та ін. Часто запрошується та приймає активну участь в міжнародних науково-практичних конференціях як на теренах Польщі так і за її межами. Є визнаним міжнародним фахівцем в галузі державного управління та економіки. В червні 2020 року став академіком Академії економічних наук України.

Поточна ситуація в світі, яка пов’язана з пандемією короновірусу, наявними негативними наслідками як для світової економіки так і для економік окремих країн ще більш гостро вимагає звернути увагу на фактори, які визначив декілька років тому в своїх наукових статтях Даріуш Павліщі. На фактори, які впливають на динаміку розвитку сучасної цивілізації, виникнення яких обумовлено ускладненнями глобальних соціальних відносин.

Якщо ще два роки тому ним було зазначено, що з базових факторів доцільно виокремити наступні: глобалізація, науково-технічний прогрес, віртуалізація та дематеризація бізнес-ресурсів, поява нових форм поєднання бізнесу та влади. Та зазначалось, що не можна однозначно визначити природу впливу вищезазначених факторів, оскільки вони можуть бути як позитивними, нейтральними, так і негативними. То в поточній ситуації, коли світ зіштовхнувся з глобальним викликом пандемії, який вже має істотний вплив на функціонування як світової економіки в цілому, так і національних економік країн, - потрібно переосмислити визначені раніше основні тенденції розвитку, їх актуальність в нових умовах життєдіяльності світу.

Акцентуючи увагу на важливість зустрічі представників влади, науки та бізнесу з різних країн Європи та Азії на майданчиках Балтійсько-Чорноморського економічного форуму, який цього року прийматиме Україна (м.Херсон), звертаючи особливу увагу на необхідність предметного діалогу та наукового підходу для визначення нових форматів міжнародної співпраці як в галузі науки та вищої освіти, які повинні стати одним з фундаментів обґрунтування стратегій локального та міжнародного сталого розвитку, так і міжнародного партнерства, за для забезпечення економічної безпеки, Даріуш Павліщі зокрема сказав: «економічні наслідки, які спричинила пандемія короновірусу, спустошливі для багатьох країн. Щоб життя повернути у звичне русло та повернути функціонування економік до стану «швейцарського годинника» потрібні узгоджені рішення та спільні дії, як всередині країн на рівні влади, громад та бізнесу так і на міжнародному рівні. Нові виклики отримали як наука так і галузь освіти, де на новий рівень важливості виходить міжнародне партнерство між науковими закладами та співпраця на рівні вищих навчальних закладів. Узгодження спільних освітніх програм, їх актуалізація у нових реаліях світу з прив’язкою до фактичних потреб у фахівцях відповідних спеціальностей, що мають відповідний рівень знань і навичок дуже важливі та актуальні для обговорення під час форуму».